10 TIPS TILL INKÖPARE OCH ARKITEKTER

Det finns många olika skiffersorter exempelvis lerskiffer, fyllitskiffer och kvartsitskiffer. Man kan inte generellt säga att en sort är sämre än en annan (man kan lätt tro att lerskiffer skulle vara sämre än kvartsitskiffer, men så är det inte då exempelvis Welsh Slates Dark Blue Gray är en lerskiffer och en av världens bästa skiffrar). Däremot finns det många olika kvaliteter inom varje skiffersort. Särskilt noga måste man vara om man handlar med skiffer från ex. Kina och Indien som har skifferbrott som inte klarar vårt klimat men kvaliteterna varierar mycket även i exempelvis Spanien som är det land som producerar mest takskiffer i världen.

Tänk på:

1. Skiffern måste ha låg vattenabsorption under 0,6 procent om den ska användas för fasad- eller taktäckning.

2. Skiffern bör vara testad enligt EN12326 av ett ackrediterat testinstitut i Europa och vara så kallad A1 kvalitet. (Utanför Europa går också bra så länge som det är ackrediterade institutioner som testar men då har teststandarden och graderingarna andra namn/beteckningar.)

3. Handla material av skifferexperter, olika skiffrar lämpar sig för olika applikationer.

4. Beställ i tid! Det kan vara lång leveranstid på vissa sorter. Exempelvis vår amerikanska skiffer får man räkna med en leveranstid på ca 12-14 veckor.

5. Försäkra er om att det ni köper/föreskriver är skiffer och inte fibercement! Vissa fibercementskivsföretag (ex. Ivarsson med produkten Ivarskiffer) lanserar sina produkter felaktigt som skiffer. Äkta skiffer är dock överlägsen i utseende, miljövänlighet och hållbarhet.

6. Pris är förstås viktigt för inköpare och projektekonomin. Men det är bra att tänka på att om man köper väldigt billig skiffer finns alltid risken att någon i produktionsledet inte får en rimlig ersättning för sitt arbete. Vår skiffer kommer från leverantörer med sjyssta arbetsvillkor.

7. När ni föreskriver och köper in material från oss kan ni alltid räkna med vår support i form av läggningsanvisningar, uppstart av montörer, specialverktyg, ritningar på exempelvis montage och plåtlösningar.

8. Takskifferplattor kan klippas med skiffertång på plats och behöver inte ritas in exakt för att möta fönster och andra avslut då plattorna anpassas på plats av montörer. 

9. Underhållet är minimalt och en dröm för fastighetsförvaltare. Se mer under Våra Produkter/Skötselråd i menyn ovan.

10. När material föreskrivs och ska köpas in står ofta en sten föreskriven följt av formuleringen ”Likvärdig sten”. Det finns många olika sätt att tolka detta på men några parametrar som ska definieras är:

a) Estetik d.v.s. färg och färgvariation, struktur

b) Storlek

c) Miljöegenskaper (Co2-utsläpp)

d) Geologi (böjhållfasthet, vattenabsorption)

e) Motivera materialval med formuleringar som exempelvis: ”skall återspegla den karga naturen/historiska stadsmiljö/moderna naturmaterial”

f) Att stenen är producerad under goda arbetsförhållanden

g) Att det ska vara natursten (det finns komposit, keramik och fibercement som kan likna natursten och som ibland har missledande säljs in som natursten.)