MONTAGE

Det finns i huvudsak två olika sätt att montera skiffer på fasad.

1. Som takskiffer i överlapp spikad med stormkrok på läkt (i trä eller plåt).

2. I så kallad skuren sten d.v.s i tjockare stenplattor om exempelvis 30 mm som monteras med backfixing på ventilerat fasadsystem.

På sockel kan man även limma skiffer dvs skurna plattor som sätts i fix.

1. Som takskiffer i överlapp spikad med stormkrok på läkt (i trä eller plåt).

2. I så kallad skuren sten d.v.s i tjockare stenplattor om exempelvis 30 mm som monteras med backfixing på ventilerat fasadsystem.

 

På sockel kan man även limma skiffer dvs skurna plattor som sätts i fix.