Om oss

Sagan om Nordskiffer började under våra bilresor i Europa. I Frankrike, England, Holland, Belgien och Spanien används takskiffer flitigt på både tak och fasader. Vi, som fascinerades av materialet, frågade oss varför det inte användes i högre utsträckning i Sverige. Det handlade helt enkelt om okunskap, och vi bestämde oss för att starta Nordskiffer år 2005.

Sedan dess har vi fått förstärkning av Monica, Mats, Magnus och Malin. Vi på Nordskiffer är idag Sveriges ledande skifferexperter med spännande naturstensprojekt i hela Skandinavien. Vi har tät kontakt med våra noga utvalda leverantörer och god inblick i produktionen. Det gör att vi kan hålla mycket hög kvalitet på våra produkter och säkra hela kedjan från brottet, under transporterna ända fram till leveransen vid det enskilda projektet. Sedan oktober 2017 ingår vi som dotterbolag i St Eriks som är ledande i Sverige på betong och natursten.

Malin, Monica, Tulsa, Magnus, Björn och Mats.

Vår filosofi

Gamla gedigna material i nya sammanhang är vår mission. Både därför att gedigna material skänker en speciell sorts karaktär till rummen och byggnaderna; ett slags lugn och historisk tidlöshet och för att det helt enkelt är ekonomiskt att använda material med lång livslängd. Bra material åldras dessutom vackert och vi tror att miljön man vistas i påverkar livskvalitén. Om inte annat för att man slipper underhåll eller att tänka på omläggning de närmaste decennierna. För att veta att materialen är bra har vi koncentrerat oss på några få leverantörer som vi känner till desto mer om, både vad gäller produkternas egenskaper och hur leverantörernas produktionled ser ut. Vi besöker alla våra skifferbrott och vet att det är sjyssta arbetsförhållanden.

Nedan är bilder från den kurs i mänskliga rättigheter vi på Nordskiffer gick våren 2017 under ledning av Tulsa Jansson, doktorand i tillämpad etik vid Linköpings Universitet och lärare i mänskliga rättigheter vid Malmö Högskola.

www.nordskiffer.com | Nordskiffer AB | Verkstadsgatan 2 | 263 39 Höganäs, Sverige | Telefon: 0046 42 33 13 98