Takskiffer fasad

Fasadskiffer skuren

Takskiffer tak

Golvskiffer

Fasadsystem

Mursten

Betongklinker – cementmosaik VIA

Mark- och Trädgårdsskiffer

www.nordskiffer.com | Nordskiffer AB | Verkstadsgatan 2 | 263 39 Höganäs, Sverige | Telefon: 0046 42 33 13 98