Naturstensfasad med skuren fasadskiffer

Skuren sten är stenplattor i lite tjockare modell, ofta 30 – 50 mm. Kanterna är rakt avsågade, till skillnad från takskiffer som är ”knäckta” med naturligt ruffa kanter. Maximal bredd och höjd på skurna skifferplattor för fasader avgörs dels av vilket storlek som går att få fram i skifferbrotten men även montagesättet som kan medföra vissa rekommenderade mått.

Ett vanligt sätt att montera natursten på stenfasad är med så kallad skuren sten på ventilerat fasadsystem. Det är vanligt att använda back fixing eller klammer för montaget. För stenfasader finns det även andra montagealternativ, ex med lim. När fasadsten limmas finns det restriktioner gällande format och höjd, vilket är bra att ha i åtanke redan i planeringsstadiet. Läs mer om olika sätt att montera: Fasadsystem.

Ytan på skuren fasadsten kan bearbetas på olika sätt och därigenom förändras hur naturliga färgskiftningar framhävs, hur ljuset reflekteras, hur strukturen ser ut osv. Ytan på skuren fasadsten kallas i obearbetad form naturyta eller klovyta. En slipad yta är den slätaste ytan. Mellan klov/natur och slipad finns en mängd bearbetningar som ger olika uttryck.

Alla våra skiffersorter finns med i förteckningen över godkända material för Svanenmärkta byggnader.

Welsh Slate Dark Blue Grey klovyta

Welsh Slate Dark Blue Grey polerad yta

Welsh Slate Heather klovyta

Welsh Slate Heather polerad yta

Otta Pillarguri naturyta

Otta Rost (endast naturyta)

Otta Pillarguri borstad yta

Otta Pillarguri slipad yta

Offerdalsskiffer naturyta

Offerdalsskiffer slipad yta

Offerdal antikborstad yta

Oppdal naturyta

Oppdal antikborstad yta

Oppdal silkesborstad yta

Nordskiffer Castillo naturyta

Nordskiffer Castillo flammad yta

Nordskiffer Castillo slipad yta

Nordskiffer Castillo borstad yta