Fasadsystem

 

Det finns i huvudsak två olika system om man vill sätta skiffer på ventilerat fasadsystem. Det ena är mer traditionellt med sk skuren sten på en tjocklek av 30 mm. Då kan man montera med dolt montage borrat och med ankarbult på baksidan av stenen. Det andra alternativet är att använda sig av takskiffer på fasad. Då kan man använda sig av träläkt och krok, brandimpregnerad träläkt och krok eller metallskenor och krok. Föredrar man skruv eller spik framför krok går det också bra.

www.nordskiffer.com | Nordskiffer AB | Verkstadsgatan 2 | 263 39 Höganäs, Sverige | Telefon: 0046 42 33 13 98