KATALOGER

NY INSPIRATIONS-OCH FAKTABOK

Klicka här för att öppna som pdf.

Vår egen inspirations-och faktabok

”Skiffer på nytt”.

Klicka här för att öppna som pdf.

Vår egen fasadbok.

Klicka här för att ladda ner som pdf.

Welsh Slate’s katalog för takskiffer med bra instruktioner för montage.

Klicka här för att öppna som pdf.

www.nordskiffer.com | Nordskiffer AB | Verkstadsgatan 2 | 263 39 Höganäs, Sverige | Telefon: 0046 42 33 13 98