Hållbarhet

Miljö

Natursten är enligt Stenindustriförbundet (www.sten.se) ”En produkt tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden”. Det gör att skiffern, som är natursten, har minimalt Co2-avtryck. Våra produkter har högsta betyg i Sunda hus och i Byggvarubedömningen. Vi blev också nominerade till hållbarhetspris i två kategorier i Sweden Green Building Council.

Social hållbarhet

Från start har vi på Nordskiffer sett till att handla från länder och skifferbrott som har bra arbetsförhållanden. Vi handlar med få brott som vi har bra kontakt med och besöker regelbundet och vi arbetar i enlighet med riktlinjerna i ISO 26 000. Alla som jobbar på Nordskiffer har certifierats i mänskliga rättigheter och vi är pilotföretag i Byggvarubedömningens nya enkät för social hållbarhet vilket borgar för att vi jobbar systematiskt. Målsättningen är att vi inte bara ska vara skifferexperter utan även experter på social hållbarhet. Nordskiffer har egen in-house etiker.

Livscykel – hållbarhet över tid

Få material slår natursten av kvalitet i hållbarhet över tid. Takskiffer ligger på vissa ställen i flera århundraden. Vi handlar bara med kvalitetsskiffer och förväntad livslängd spänner från 80 år till 200 år.  Många av våra skifferbrott som ex Penrhyn i Wales (Heather, Welsh Slate) har brutit sten sedan 1700-talet vilket gör att vi kan leverera orginalsten till historiska byggnader vid renovering och ombyggnader. All vår takskiffer är CE-märkt och testad i standarden EN 12326 eller motsvarande. Vi handlar bara med kvalitetsskiffer från USA, Spanien, Storbritannien, Norge och Sverige.

Ekonomiskt hållbart

Det finn många myter om skiffer. En är att det är dyrt. Men takskiffer på fasad är likvärdigt och till och med billigare än många vanliga fasadmaterial som exemplevis puts, fibercement och tegel. Adderar man att det håller i generationer och är underhållsfritt så har man fått en mycket ekonomisk fasad.

Estetiskt hållbart

Vi framhåller att en femte hållbarhetsaspekt bör införlivas i hållbarhetsbegreppet, nämligen den estetiska aspekten. Hur fint är materialet och hur längre är det fint dvs hur åldras det? Natursten och takskiffer på fasad är vackert från start och förblir vackert i generationer.


 Klicka här för att läsa ett examensarbete på Lunds Tekniska Högskola om en jämförelse mellan olika fasadmaterial m.a.p. miljö.

I april 2017 var Nordskiffer på internat i Spanien för kurs och certifiering i mänskliga rättigheter.

Iso 26 000 och mänskliga rättigheter
Iso 26 000 och mänskliga rättigheter
Iso 26 000 och mänskliga rättigheter

Nordskiffer AB är medlemmar i Stenindustriförbundet.

Naturstensloggan intygar det ekologiska mervärdet:

Naturstensloggan intygar det ekologiska mervärdet: ” Det åtgår ingen eller mycket lite värmeenergi vid tillverkningen, inga kemiska tillsatser används, inga emissioner avges och stenen har lång livslängd

Iso 26 000 och mänskliga rättigheter