8 skäl att välja skiffer till tak och fasad

Du är här: Startsida » 8 skäl att välja skiffer till tak och fasad
8 skäl till att välja skiffer

8 skäl att välja skiffer

  1. Naturmaterial. Skiffer är natursten.
  2. Minimalt C02 avtryck, ingen energi för framställan annat än sågning.
  3. I princip underhållsfritt, ingen målning eller dylikt behövs och ev påväxt kan du tvätta av med vatten.
  4. Lång livscykel ( 80 – 200 år).
  5. Behåller den naturliga färgen över tid utan att något behövs tillföras.
  6. Ekonomiskt, jämförbart i inköp med ex. puts, fibercement och andra vanliga fasadmaterial.
  7. Enkelt att montera, och montaget kan utföras oberoende av väderlek.
  8. Icke brännbart material.

Låt oss ge dig mer information om skiffer som material

Kontakta oss för mer information om varför skiffer är det rätta valet..