Vassa argument för skiffer på tak och fasad!

Vassa argument för skiffer på tak och fasad!

8 skäl till att välja skiffer

8 skäl att välja skiffer

  1. Naturmaterial. Skiffer är natursten.
  2. Minimalt C02 avtryck, ingen energi för framställan annat än sågning.
  3. I princip underhållsfritt, ingen målning eller dylikt behövs och ev påväxt kan du tvätta av med vatten.
  4. Lång livscykel ( 80 – 200 år).
  5. Behåller den naturliga färgen över tid utan att något behövs tillföras.
  6. Ekonomiskt, jämförbart i inköp med ex. puts, fibercement och andra vanliga fasadmaterial.
  7. Enkelt att montera, och montaget kan utföras oberoende av väderlek.
  8. Icke brännbart material, fasadsystemet NordClad med takskifferplattor är testat med SP Fire 105.

Osjyssta villkor, bristande kvalitet och miljöförstöring?

Skiffer är ett fantastiskt naturmaterial som ger hållbara fasader för generationer framåt. Att det är klassat som ett obrännbart material och inte kräver mer än sågning och splittring under produktionen är fantastiskt. Jämför gärna med andra material!

Att vara skifferproducent är ett tungt arbete och vi kontrollerar arbetsförhållandena kontinuerligt. Vi genomför regelbundet platsbesök och har en nära relation med de våra producenter som vi samarbetar med sedan många år tillbaka. Under pandemitider som dessa är det komplicerat att genomföra platsbesök. Då är det en stor fördel att vi har relationer med producenterna sedan många år tillbaka.

Gentemot dig vill vi, i så stor utsträckning som möjligt, kunna garantera sjyssta arbetsförhållanden. Och även hög miljömässig hållbarhet. Skifferproducenterna vi arbetar med i exempelvis Spanien har krav på sig att återställa naturen. Det är fantastiskt att resa runt i ex Galicien i Spanien och försöka gissa var det tidigare har funnits ett skifferbrott. I princip omöjligt att upptäcka när växtligheten har återhämtat sig!

Eftersom miljö, kvalitet och social hållbarhet är drivkrafter för oss hamnar andra faktorer aldrig på vårt bord. När det kommer till inköp från för oss okända producenter, orimlig prispress för att vinna marknadsandelar och att spela ut leverantörer mot varandra på ett osjysst sätt är det inte aktuellt för oss. Vi vill leverera kvalitetsmaterial som vi känner oss säkra med och är stolta över och vi vill göra det i tid. Det är den strategin som har gjort Nordskiffer till Skandinaviens ledande återförsäljare av takskiffer för fasader och tak. Du kan lita på oss!

Låt oss ge dig mer information om skiffer som material

Kontakta oss för mer information om varför skiffer är det rätta valet..