Till dig som är arkitekt

För att ditt skifferprojekt ska bli bra är det viktigt att materialen uppfyller vissa krav. Att du ska använda skiffer som är av god kvalitet känns som en självklarhet, men vi förstår att det kan vara svårt att avgöra vilka sorter som gör det. Här kommer några tips:

  • Se till att skiffern är testad. För takskskiffer (lerskiffer för montage med överlapp) är det standarden EN12326 som gäller i Europa, för andra skiffersorter (ex fyllit) är det andra EN-tester som gäller. Förutom den europeiska EN finns andra system. I USA är exempelvis ASTM en motsvarande standard.
  • I testresultaten kan du rikta uppmärksamheten mot vattenabsorption och böjhållfasthet. Vattenabsorptionen ska ligga under 0,2% och böjhållfastheten ger en indikation på hur skiffern på tak klarar belastning av snö ex.
  • Se till att skiffern är producerad enligt ISO26000. Det är inte en certifierande ISO utan innehåller tydliga riktlinjer för socialt hållbar produktion.
  • Se till att din leverantör är kunnig så att rätt skiffersort hamnar på rätt ställe! Vissa skiffersorter är fantastiska som golv inomhus men bör inte läggas i utomhusmiljö ex.

Ett urval av skiffersorter och format

Nordskiffer Samaca 49, dubbeltäckning 400 x 250 mm

Nordskiffer 150, dubbeltäckning 400 x 250 mm

Samaca Multicolor, dubbeltäckning 400 x 250 mm

Vi tar gärna emot besök i våra showroom i Höganäs och Stockholm (öppnar vår 2019).

Välkommen att kontakta oss för mer information. Vi hjälper gärna till med föreskrivningstexter, ger tips på lämpliga skiffersorter för olika användanden och skickar prover!