Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Källa: Byggvarubedömningen

Otta skifferbrott i Norge

Nordskiffer och BVB

På Nordskiffer tycker vi att det är viktigt att arbeta med hållbarhet. Genom att vi har registrerat våra produkter hos Byggvarubedömningen har experterna där kunnat göra en bedömning om våra skifferprodukter kan rekommenderas, accepteras eller bör undvikas.

Vi har även valt att fylla i självskattningsenkäten om Hållbara leveranskedjor.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!