Hållbar Kommun 2021

Kurser & Evenemang / Hållbar Kommun 2021

Tegners Torn Stockholm takskifferfasad Varg Arkitekter Foto M Olsson

Tegnérs Torn i Stockholm är beläget i det trafiktäta Sabbatsberg. Skifferplattornas överlapp och naturliga struktur minskar ljudreflexionen (att ljudvågorna studsar) och medverkar till att ljudet avklingar snabbare än om fasaderna hade varit släta.
Beställare Svenska Bostäder
Arkitekt och foto Varg Arkitekter

Nordskiffer på Hållbar Kommun 2021

Fasadrenovering och förtätning – behöver det vara en miljömässig, ekonomisk och akustisk utmaning?

Nej, säger vi! Vi är specialiserade på klimatsmarta, underhållsfria och vackra takskifferfasader. De är konkurrenskraftiga i pris och socialt hållbart producerade. Inom Agenda 2030 finns en mängd områden som berör material och hur vi bygger.

För fjärde året i rad höll vi ett seminarium under konferensen Hållbar Kommun. Tillsammans med Breekke & Strand Akustik bjöd vi detta år på ett frukostseminarie på temat, förtätning, fasadrenovering och akustik.

Stenungsundshem Klaras Hus med takskifferfasader av sorten Nordskiffer Castillo.

Skifferfasader bäst ur miljö och akustiksynpunkt

Det ventilerade fasadsystemet NordClad är lämpligt för både renovering och nybyggnation.

  • Brandtestat enligt SPFire105
  • Konstruerat i enlighet med ByggAma
  • Godkänt för Svanenmärkt byggande
  • Skiffer rekommenderas i Byggvarubedömningen och har betyg A i Sunda Hus.
  • Skiffer är smart ur akustiksynpunkt! Stenplattornas naturliga struktur och den lätta lutningen på plattorna som montaget med överlapp ger, gör att ljudvågor bryts och ljud fortare avklingar än vid släta fasadytor.

Vi har flera intressanta referensprojekt, inte minst inom Sveriges Allmännytta.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Från kris till grön omställning

Så här skrev arrangören Aktuell Hållbarhet på sin hemsida inför arrangemanget 2021:

Det senaste året har det digitala mötet fått sitt verkliga genomslag. Distansarbete är sannolikt här för att stanna och stora mängder kapital har öronmärkts till en grön omställning. Vilka dörrar har det senaste året öppnat när det gäller omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle?

På konferensen Hållbar Kommun får du exempel på hur kommuner arbetar för att öka omställningstakten. Under konferensen lanseras också resultatet i Aktuell Hållbarhets kommunrankning ”Miljöbästa kommun” som tar tempen på hur kommuner driver klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan. 

Hållbar kommun är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan olika funktioner och sektorer för att hitta nya lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

På agendan:

  • Ett år med covid – vilka dörrar öppnade krisen?
  • Kommunrankningen 2021 – så går det för Sveriges kommuner
  • Partnerskap – därför bör näringsliv och offentlig sektor kroka arm
  • Klimatomställningen – hitta strategierna som gör skillnad
  • 3 heta ämnen – mobilitet, stadsplanering och krishantering

Håll dig uppdaterad med Aktuell hållbarhets nyhetsbrev

Henrik Morell, Inköp, rådgivning, sakkunnig fasadsystem & konstruktion

Missade du frukostseminariet på Hållbar Kommun 2021? Ingen fara!
Nordskiffer arrangerar gärna ett seminarie för dig och dina kollegor. Välkommen att ta kontakt med oss!

Seminarier, utbildningar, mässor, skifferakademier

Vill du ha mer information och kanske boka in dig och kollegorna?