Naturstensdagen

Kurser & Evenemang / Naturstensdagen

Fasader klädda med Lugano skiffer - Slätpricken i Västerås

Hållbart byggande med natursten

Natursten är bland det mest hållbara material du kan använda i bostadsbyggnader och landskapsformgivning.

Tillsammans med S:t Eriks arrangerar vi en dag helt i naturstenens tecken. Gästföreläsare tillsammans med våra egna experter håller föredrag. Exempel på områden som har berörts på Naturstensdagen genom åren:

  • Brandsäkerhet när det kommer till fasader
  • Social hållbarhet vid produktion av material
  • Akustikbilden kring natursten i utemiljöer
  • Tekniker för montage av natursten

Välkommen att delta!

Exempel på program

Så här såg programmet ut när Naturstensdagen gick av stapeln 15 oktober år 2020:

08:45-09:00 Introduktion S:t Eriks och Nordskiffer
09:00-09:30 Byggvarubedömningen – Hållbart tillverkade
material & Social hållbarhet i leverantörskedjan
09:30-10:00 Brekke & Strand – Allt som är värt att veta
om akustik och natursten
10:00-10:30 Bengt Dahlgren – Fasadbränder,
Skyddskrav & problembild
10:30-11:00 S:t Eriks – CSR
11:00-11:30 Fasadskiffer – tekniker och montage
11:30-12:00 S:t Eriks – Energiprestanda / CO2 för natursten
Har du önskemål inför 2022? Välkommen att höra av dig till oss!
Takskiffer Nordskiffer Grön på tak och fasad
Skiffer Oppdal antikborstad, limmad på mur vid Helsingborg Central.

 

 

För mer information: kontakta oss på +46 (0) 42 33 13 98 eller info@nordskiffer.com