Nordskiffer på Nordbygg 23 – 26 April 2024

Kurser & Evenemang / Nordskiffer på Nordbygg 23 – 26 April 2024

Logotyp för mässan Nordbygg

Välkommen till Nordbygg

23 – 26 april 2024

”Norra Europas största och mest dynamiska mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen som ger ny kunskap, driver och bygger affärer. Nordbygg arrangeras jämna år på Stockholmsmässan och samlar då ca 900 utställande företag och drygt 48 000 besökare.”

Mässan hålls på Stockholmsmässan.

Vi kommer att finnas på plats!

I vår monter finner du nyheter, inspiration och kan öka din kunskap om skiffer. Våra demo-väggar visar en mängd olika skiffersorter, det kompletta fasadsystemet NordClad för takskiffer på fasad och fasadsystemet NordClad+ för takskiffer med isolering på fasad.

Alla skiffersorter och komponenter i fasadsystemen håller hög kvalitet och är socialt hållbart producerade. De finns bedömda i Byggvarubedömningen och Sunda Hus och är listad i Husproduktportalen över material som är godkända för Svanenmärkt byggande.

Fasadrenovering med takskifferplattor är kostnadseffektivt och miljövänligt. Och står du inför en nybyggnation lönar det sig verkligen att jämföra med andra fasadmaterial. Tegel och skiffer är båda i princip underhållsfria material av mycket hög kvalitet, men när det kommer till ekonomi,  miljö och ett flertal andra aspekter, så utklassar natursten teglet med råge.

Välkommen att besöka vår monter!