NordClad+

ett komplett fasadsystem för renovering och nybyggnation

NordClad+ är ett system som är lämpligt både vid renovering av fasader såväl som vid nybyggnation.

Systemet är en produkt av ett samarbete mellan Nordskiffer, ISOVER och Lindab. Stommen i NordClad+ är NordClad ett fasadsystem som består av skiffer, plåtläkt och stormkrok. NordClad är konstruerat i enlighet med svensk byggstandard (ByggAma) och har funnits på marknaden ett antal år.

NordClad+ innebär att NordClad är kompletterat med ISOVER glasullsisolering och metalltillbehör från Lindab för ett enkelt montage. Ytskiktet består av skiffer som är vackert, vädertåligt och underhållsfritt.

Fasadsystemet ger låga U-värden och ventilerade och friska fasader utan fuktproblem. NordClad+ består av välkända produkter som är producerade under sjyssta förhållanden. Dessutom är de icke brännbara och godkända för Svanenmärkt byggande.

Fakta

  • NordClad+ är lämpligt både vid renovering och nybyggnation
  • Fasadsystemet är enkelt att montera samt kan demonteras och återsättas
  • Komponenterna i NordClad+ är med i husproduktportalen (förteckning över godkända material för Svanenmärkt byggande)
  • Systemet är i inköp ekonomiskt jämförbart med andra fasadsystem
  • Skiffer i ytskiktet ger en underhållsfri fasad

Komponenter i NordClad+

Produkt: Z-profil, plåtvinklar, Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt
Användning: Profil och vinklar för infästning i bakomliggande fasad och montage av glasullsisolering. Ventilerad fasadläkt för montage av skifferplattor.
Egenskaper: Profiler och vinklar ger ett stabilt och säkert system för montage av isoleringen. Den ventilerade fasadläkten är en sk hattprofil av plåt med en färdig hålbild för montage med stormkrok. Läkten är utformad för montage av skiffer och luftspalten (25 mm) ger friska fasader utan fuktproblem.
Tillverkare: Lindab Sverige AB

Produkt: glasullsisolering
Användning: för isolering och tilläggsisolering
Egenskaper: Glasullsisoleringen i NVFL+ är en kvalitetsprodukt som hjälper dig att minska energibehovet. Isoleringen har lång livslängd och garanterat 70 % av produkten utgörs av återvunnet glas. Montaget är enkelt och förpackningarna tar liten plats tack vare att de högkomprimeras.
Tillverkare: ISOVER AB

Produkt: skiffer (takskiffer för fasad)
Användning: ytskikt för fasad
Egenskaper: Skiffer är en natursten och därmed klassat som ett av de mest miljövänliga byggnadsmaterialen. Att använda takskiffer på fasad blir allt vanligare och skapar en vacker och underhållsfri fasad med en livslängd på 80–200 år. Benämningen takskiffer kommer av att det är en skifferplatta med klippt kant som monteras med ett överlapp.
Leverantör: Nordskiffer AB

Välkommen att kontakta oss på Nordskiffer för mer information!

Ring, maila eller besök oss i Höganäs eller Stockholm. Vi hjälper dig hela vägen från projektering till färdig fasad. Kontakta oss!