Nordskiffer Castillo

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Nordskiffer Castillo

Takskiffer Castillo i dubbeltäckning på tak
Nordskiffer Castillo borstad golvskiffer alt väggskiffer

Silverglänsande skiffer

Skiffern Nordskiffer Castillo har brutits i hundratals år. Den kan användas på tak och fasad såväl som mark och golv. Denna skiffer uppfattas oftast som en av våra ljusaste skiffersorter eftersom den är något silverglänsande.

Takskiffern är i naturyta. När det kommer till skuren sten (golv, mark och fasad) går det att bearbeta den yta som ska vara utåt ytterligare, genom att antingen tumla, flamma, slipa, borsta eller såga.

Tumlingen sker genom att skifferplattorna tumlas tillsammans med stenar. Detta ger en mattare yta och runda kanter. Denna typ av ytbearbetad platta lämpar sig väl utomhus i sandbädd.

Flamningen ger en ljus yta och är populär på socklar som ska ha ett ljusare utseende.

Slipning och borstning ger mörkare ytor.

Sågad yta ger ett ljust och mjukt intryck.

Castillo är CE-märkt. Frostsäker och klassificerad som icke brännbart material klass A1. 100 års materialgaranti. Takskiffern är testad enligt EN 12326.

Castillo finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: Spain
  • Byggvarubedömningens BVB ID: 86208
  • Användning/Use: Takskiffer för tak och fasad, inomhus, utomhus/indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate: Fyllitskiffer/Phyllite slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: Beständigt T1/Resistent
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Klass A1 icke brännbart/Class A1 resistent
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Castillo takskifferplatta med klippt kant

Ikon information Snabbfakta Castillo som takskiffer

Användning: Kan monteras på tak och fasad inomhus och utomhus.

Storlek standardformat, millimeter: 400 x 250, 500 x 250, 500 x 300

Tjocklek: 7-9 mm

Ytbearbetningar: Vissa format går att få med borstad yta och klippt kant.

Övrigt: Vissa format går att få spetsklippta.

Produktdatablad: Castillo takskiffer

Ikon information Snabbfakta Castillo skuren

Användning: Kan monteras och limmas på fasad, mur etc, läggas som golv inomhus eller på uteplats. 10 mm på betongplatta, tjockare plattor på sandbädd

Standardformat, millimeter: 200 x 400, 300 x 600, 300 x fallande längd, 400 x fallande längd

Tjocklek kalibrerad: 10, 20, 30 mm

Ytbearbetningar: natur, borstad, flammad, sågad, slipad, tumlad (främst sandbädd)

Produktdatablad: Castillo skuren fasadskiffer

Nordskiffer Castillo med naturyta
Lugano Grön produktbild

Ikon information Snabbfakta Castillo oregelbunden

Användning: För uteplats, uppfart etc. på sättsand.

Storlek standardformat, millimeter: Oregelbunden, 300 x fallande

Tjocklek: 20-40 mm

Ytbearbetningar: endast naturyta

Övrigt: produkten finns som mursten

Produktdatablad: Castillo markskiffer

Projektlänkar

Kontakta oss idag för mer information!