Nordskiffer Castillo

Du är här: Startsida » Produkter » Fasad » Takskiffer på fasad » Nordskiffer Castillo
Nordskiffer Castillo produktbild
Nordskiffer Castillo med naturyta

Silverglänsande skiffer

Skiffern Nordskiffer Castillo har brutits i hundratals år och är en högkvalitativ skiffer som kan användas på tak, mark och fasader. Denna skiffer uppfattas oftast som en av våra ljusaste skiffersorter eftersom den är silverglänsande i dagsljus. Stenen har relativt jämn struktur.

CE-märkt. Frostsäker och klassificerad som icke brännbart material klass A1. 100 års materialgaranti. Takskiffern är testad enligt EN 12326.

Castillo finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

 • Ursprung/Origin: Spain
 • Användning/Use: Takskiffer för tak och fasad, inomhus, utomhus/indoor, outdoor
 • Europeisk referensstandard/European standard of reference: EN12326-1(2004), EN12326-2(2011)
 • Typ av skiffer/type of slate: Fyllitskiffer/Phyllite slate
 • Vattenabsorption/Water absorption: 0,26%
 • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
 • Termisk beständighet/Thermal cycle test: T1
 • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Klass A1 icke brännbart/Class A1 resistent
 • Böjhållfasthet karaktäristiskt longitudinalt (lägsta värde)/
 • Flexural strenght (MOR) characteristic longitudinal (lower
  expected value): 52,19 N
 • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
 • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Castillo platta

Ikon information Snabbfakta Castillo som takskiffer

Användning: Kan monteras på tak och fasad inomhus och utomhus.

Storlek standardformat, millimeter: 400 x 250, 500 x 250, 500 x 300

Tjocklek: 7-9 mm

Ytbearbetningar: Vissa format går att få med borstad yta och klippt kant.

Övrigt: Vissa format går att få spetsklippta.

Produktdatablad: Castillo takskiffer

Ikon information Snabbfakta Castillo skuren

Användning: Kan monteras och limmas på fasad, mur etc, läggas som golv inomhus eller på uteplats.

Standardformat, millimeter: 200 x 400, 300 x 600, 300 x fallande längd, 400 x fallande längd

Tjocklek kalibrerad: 10, 20, 30 mm

Ytbearbetningar: borstad, flammad, tumlad, sågad, slipad

Produktdatablad: Castillo skuren fasadskiffer

Nordskiffer Castillo med naturyta
Lugano Grön produktbild

Ikon information Snabbfakta Castillo som markskiffer

Användning: För uteplats, uppfart etc. på sättsand.

Storlek standardformat, millimeter: Oregelbunden, 300 x fallande

Tjocklek: 20-40 mm

Ytbearbetningar: endast naturyta

Övrigt: produkten finns som mursten

Produktdatablad: Castillo markskiffer

Kontakta oss idag för mer information!