Nordskiffer Classic

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Nordskiffer Classic

Samaca Classic produktbild
Samara Classic skiffer grupperad bild dubbeltäckning

För en rustik känsla

I produktkategorin Nordskiffer Classic har vi samlat ett urval av takskiffersorter av hög kvalitet. Skiffersorterna som ingår har likartade strukturer och färger. Nordskiffer Classic är en av våra storsäljare och skiffern har en grov och rustik yta. Strukturen i stenen ger levande känsla, vilket tilltalar många av våra kunder. Främst används den i dubbeltäckning på tak.

Skiffersorterna inom Nordskiffer Classic är alla CE-märkta. Frostsäkra. Testade med EN 12326 och klassificerade som icke brännbara material, A1 kvalitet. Kan beställas med eller utan hål.

Alla varianter inom Nordskiffer Classic finns med i Husproduktportalen och är godkända material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation Nordskiffer Classic

  • Ursprung/Origin: Spanien
  • Byggvarubedömningens BVB-ID: 48944 (Samaca 33, Samaca 44, Samaca 66)
  • Användning/Use: takskiffer för tak och fasad
  • Typ av skiffer/type of slate: lerskiffer/clay slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: T1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Obrännbart klass A1/Resistent class A1
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Samaca Classic produktbild

Ikon information Snabbfakta Nordskiffer Classic som takskiffer

Användning: takskiffer främst för tak

Storlek standardformat, millimeter: 400 x 250

Tjocklek: 7-9

Övrigt: Classic är ett samlingsnamn för kvalitetsmässigt och utseendemässigt lika skiffersorter

Produktdatablad: Samaca 33 takskiffer, Samaca 44 takskiffer, Samaca 66 takskiffer

Projektlänkar

Kontakta oss idag för mer information!