Nordskiffer Grå

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Nordskiffer Grå

Nordskiffer Grå produktbild
Nordskiffer Grå dubbelläggning

Skiftar mellan gråa nyanser

Nordskiffer Grå är en amerikansk takskiffer av hög kvalitet från Newmont Slate. Den är relativt ljus i färgen och kan ha inslag av andra gråa toner, men även milt grönaktiga nyanser. Takskiffersorten Nordskiffer Grå ger ett levande uttryck och gör varje projekt unikt.  Med tiden åldras materialet vackert och vissa plattor kan komma att få varmare toner. Strukturen i skifferplattorna är relativt jämn.

CE-märkt. Frostsäker. Testad med ASTM och klassificerad som A1-S1 kvalitet, icke brännbart material klass A1. Kan beställas med eller utan hål. Materialgaranti 100 år.

Nordskiffer Grå finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: USA
  • Byggvarubedömningens BVB ID: 86208
  • Användning/Use: inomhus, utomhus/indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate: Lerskiffer/Clay slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: S1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Klass A1 icke brännbar/Class A1 resistent
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Nordskiffer Grå produktbild

Ikon information Snabbfakta Nordskiffer Grå takskiffer

Användning: takskiffer för tak och fasad

Storlek standardformat, millimeter: 508 x 305, 406 x 254

Tjocklek: 6-8

Övrigt: vissa plattor kan få en mild gyllene patina med tiden, somliga format går att få klippta i spets, rundade mm

Produktdatablad: Nordskiffer Grå takskiffer

Kontakta oss idag för mer information!