Nordskiffer Grön

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Nordskiffer Grön

Nordskiffer Grön produktbild
Nordskiffer Grön dubbeltäckning, takskifferplattor för tak och fasad

Grön skiffer ger karaktär

Det finns en allmän uppfattning om att skiffer förekommer i olika nyanser av grått, från ljus till nästintill svart, men det stämmer inte. Takskiffern Nordskiffer Grön är naturligt grön i färgen och smälter väl in i såväl omgivande natur som bebyggelse av olika slag. Eftersom skiffer är ett naturmaterial blir alla fasader unika och den gröna färgen ger byggnader en alldeles egen karaktär. Färgvariationer förekommer mellan plattorna och vissa plattor av Nordskiffer Grön kan efter en tids kontakt med det naturliga UV-ljuset få en varmare ton.

CE-märkt. Frostsäker. Testad med ASTM och klassificerad som A1-S1 kvalitet. Klassad som ett icke brännbart material. Kan beställas med eller utan hål. Materialgaranti 100 år. (Måtten är amerikanska tum översatta till cm).

Nordskiffer Grön finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: USA
  • Byggvarubedömningens BVB ID: 86208
  • Användning/Use: inomhus, utomhus/indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate: Lerskiffer/Clay slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: S1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Klass A1 icke brännbar/Class A1 resistent
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Nordskiffer Grön produktbild

Ikon information Snabbfakta Nordskiffer Grön takskiffer

Användning: takskiffer för tak och fasad

Storlek standardformat, millimeter: 508 x 305, 457 x 305, 406 x 254

Tjocklek: 6-8 mm

Övrigt: vissa format går att få klippt i spets, rundad mm

Produktdatablad: Nordskiffer Grön takskiffer

Projektlänkar

Kontakta oss idag för mer information!