Nordskiffer Röd

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Nordskiffer Röd

Nordskiffer Röd produktbild
Nordskiffer Röd dubbelläggning

Varma röda toner

Nordskiffer Röd är en takskiffer med en djup röd färg som ger fasaden en varm känsla. Skiffer är ett naturmaterial som, trots att det är sten, ger fasader ett livfullt uttryck då det uppfattas olika beroende på ljus och färgsättning i den omgivande naturen och hur himlen skiftar i färg.

Frostsäker. Testad enligt ASTM och klassificerad som A1-S1 kvalitet, natursten som skiffer är klassat som icke brännbart material. Kan beställas med eller utan hål. Materialgaranti 100 år.

Nordskiffer Röd finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: USA
  • Byggvarubedömningens BVB ID: 86208
  • Användning/Use: inomhus, utomhus/indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate: Lerskiffer/Clay slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: S1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Klass A1 icke brännbar/Class A1 resistent
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Nordskiffer Röd produktbild

Ikon information Snabbfakta Nordskiffer Röd takskiffer

Användning: takskifferplattor för tak och fasad

Storlek standardformat, millimeter: (508 x 305), 457 x 305, 406 x 254

Tjocklek: 6-8 mm

Övrigt: går att få klippt i spets, rundad mm

Produktdatablad: Nordskiffer Röd takskiffer

Projektlänkar

Kontakta oss idag för mer information!