Offerdal

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Offerdal

Offerdal skiffer oregelbundet golv Bild: Minera
Offerdal grupperad bild
Skiffer Offerdal och Welsh State Dark Blue Grey, montage med fästmassa på sockel i Bergviken

Svensk kvalitetsskiffer

Offerdalsskiffer är en hård och solid kvartsitskiffer från Jämtland i Sverige. Detta är den enda svenska skiffer som tas fram i plattor idag. Det är en silvergrå skiffer med gröna nyanser som glimrar vackert i solens ljus. Färgnyanserna som framträder i naturmaterial som skiffer varierar beroende på hur ljuset faller på materialet och hur himlen skiftar i färg. Att materialet följer naturens förändringar skapar en levande känsla.

Ytan har lätt vågig struktur och huvudmineralerna är kvarts, fältspat och glimmer vilka gör att den blyertsgrå färgen uppfattats som gnistrande. Sammansättningen ger den god beständighet mot avnötning, frost och kemisk påverkan. Offerdalsskiffer lämpar sig väl för fasader men även utsatta områden runt pooler etc.

Frostsäker. Klassificerad A1. Skiffer är natursten och är klassad som icke brännbart material.

Offerdalsskiffer finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: Sweden
  • Byggvarubedömningens BVB ID: 87229
  • Användning/Use: inomhus, utomhus/indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate: Kvartsitskiffer/quartzite slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: T1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Klass A1 icke brännbar/Class A1 resistent
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Offerdalsskiffer produktbild

Ikon information Snabbfakta Offerdalsskiffer som takskiffer

Användning: plattor för tak och fasad, montage med krok eller skruv

Storlek standardformat, mm: 300 x 600 m fl

Tjocklek, mm: 10

Ytbearbetningar: naturyta, slipad, antikborstad

Övrigt: kalibrerad, kommer med 3 klippta kanter och en skuren kant, kan beställas med hål

Produktdatablad: Offerdalsskiffer takskiffer

Ikon information Snabbfakta Offerdalsskiffer skuren

Användning: plattor för tak och fasad för montage med krok, skruv, NordClad Clips eller limning. Plattor för golv för limning på uteplats inomhus/utomhus.

Storlek standardformat, mm: 200 x 300, 300 x 600, 300 x fallande längder, 200 x fallande längder m fl

Tjocklek, mm: 10 / 12 / 18 (tjocklek varierar mellan de olika formaten på plattor)

Ytbearbetningar: naturyta, slipad, antikborstad

Övrigt: kalibrerad, 4 sågade kanter, kan beställas med hål för fasadmontage. Lämpar sig för poolområden inomhus/utomhus.

Produktdatablad: Offerdalsskiffer skuren

Produktbild Offerdalsskiffer naturyta
Produktbild Offerdalsskiffer naturyta

Ikon information Snabbfakta Offerdalsskiffer markskiffer

Användning: plattor för mark utomhus

Storlek standardformat, sågad kant, mm: 300 x 300, 400 x 400, 300 x fallande längder, 400 x fallande längder m fl

Tjocklek sågad kant, mm: avhängigt plattans storlek, finns även med justerad tjocklek.

Storlek standardformat, oregelbunden, mm: små (3-12 st/m2), mellanstora (2-8 st/m2), stora (1-2 st/m2)

Tjocklek oregelbunden, mm: avhängigt plattans storlek, finns även med justerad tjocklek.

Övrigt: endast naturyta. Lämpar sig för poolområden inomhus/utomhus. Produkten finns som mursten.

Produktdatablad: Offerdalsskiffer markskiffer

Ikon information Snabbfakta Offerdalsskiffer Råkopp mursten

Kant: Naturlig. Kanten är inte bearbetad, utan orörd och i samma skick som när den kommer från naturen. Den kan ha olika färgnyanser och variera i grovhet och regelbundenhet.

Format: Rektangulär i varierande höjd/längd

Storlek: Liten, stor

Offerdal Råkopp mursten produktbild
Foto: Minera Skifer AS

Projektlänkar

Kontakta oss idag för mer information!