Samaca 49

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Samaca 49

Samaca 49 produktbild
Takskiffer Samaca 49 Grupperade plattor dubbeltäckning

Matt yta med grov struktur

Skiffern Samaca 49 är en skiffer som ger fasaden en mattare yta med en något grövre struktur. Precis som andra skiffersorter är Samaca 49 ett naturmaterial. Naturmaterial uppfattas som mer levande än andra material eftersom dess färg- och strukturåtergivning förändras.

Samaca 49 är CE-märkt. Frostsäker. Testad med EN 12326 och klassificerad som icke brännbart material A1. Kan beställas med eller utan hål. Materialgaranti 30 år.

Samaca 49 finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: Spanien
  • Byggvarubedömningens BVB-ID: 48944
  • Användning/Use: Tak/fasad inomhus, utomhus / Roofing/facade indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate: Lerskiffer/Clay slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: T1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Obrännbart klass A1/Resistent class A1
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Samaca 49 produktbild

Ikon information Snabbfakta Samaca 49 som takskiffer

Användning: takskiffer för tak och fasad

Storlek standardformat, millimeter: 400 x 250, 500 x 300

Tjocklek: 7

Övrigt: kan beställas med hål för montage med skruv/skifferspik

Produktdatablad: Samaca 49 takskiffer

Projektlänkar

Kontakta oss idag för mer information!