Samaca 55

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Samaca 55

Samaca 55 produktbild
Produktbild Samaca 55 i grupp dubbeltäckning

Glänsande silver och svartaste sammet

Takskiffern Samaca 55 är en tunn och slät skiffer. Den naturliga slätheten är ett tecken på att denna skiffer har hög böjhållfasthet, det vill säga att den är mycket stark. Samaca 55 ger fasader en jämn struktur. Skiffer är ett naturmaterial som, trots att det är sten, ger en livfull känsla då det uppfattas olika beroende på ljus och färgsättning i den omgivande naturen.

CE-märkt. Frostsäker. Testad med EN 12326 och klassificerad som icke brännbart material klass A1. Kan beställas med eller utan hål. Materialgaranti 30 år.

Samaca 55 finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: Spanien
  • Byggvarubedömningens BVB-ID: 48944
  • Användning/Use: Tak/fasad inomhus, utomhus / Roofing/cladding indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate: Lerskiffer/Clay slate
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw: Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test: T1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire: Klass A1 icke brännbar/Class A1 resistent
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid: Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances: Inga/None
Produktbild Samaca 55. Enkel platta.

Ikon information Snabbfakta Samaca 55 takskiffer

Användning: takskiffer för tak och fasad

Storlek standardformat, millimeter: 250 x 400, 300 x 300, 400 x 400, 300 x 500

Tjocklek: 6-8

Övrigt: kan beställas med hål för montage med skruv/skifferspik

Produktdatablad: Samaca 55 takskiffer

Takskiffer på fasad på villa i Nacka

Samaca 55, 400 x 400 mm satt på diagonalen på både tak och fasad.

Kontakta oss idag för mer information!