Samaca Multicolor

Produkter / Fasad / Takskiffer på fasad / Samaca Multicolor

Samaca Multicolor på fasadvägg

Unika ytor med varma toner

Samaca Multicolor är en skiffer med stor färgvariation som lämpar sig väl för fasader och invändiga golv. Varje platta är ett konstverk i sig själv och alla ytor med skiffern Samaca Multicolor blir helt unika. De roströda och orangea inslagen ger en varm ton.

CE-märkt. Frostsäker. Takskiffern är testad enligt EN 12326, natursten som skiffer är klassificerad som icke brännbart material A1.

Samaca Multicolor finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Bildgalleri

Ikon information Produktinformation

  • Ursprung/Origin: Brazil
  • Byggvarubedömningens BVB-ID: 48944
  • Användning/Use: inomhus, utomhus/indoor, outdoor
  • Typ av skiffer/type of slate Fyllit/phyllite
  • Frys-/upptiningsbeständighet/Freeze thaw Beständigt/Resistent
  • Termisk beständighet/Thermal cycle test T1
  • Motstånd mot brand/Resistans to fire Obrännbart klass A1/Resistent class A1
  • Beständighet mot syra/Resistence to acid Beständigt/Resistent
  • Utsläpp farliga ämnen/Release of dangerous substances Inga/None
Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen
Samaca Multicolor produktbild

Ikon information Snabbfakta Samaca Multicolor takskiffer

Användning: takskiffer för fasad (ej tak)

Storlek standardformat, millimeter: 400 x 250, 500 x 250, 500 x 300

Tjocklek: 6-8

Övrigt: Högtryckstvätta plattorna före montaget så att ev. smuts sköljs bort, undvik absorberande material som ex betongplattor närmast husväggen under skifferfasaden.

Produktdatablad: Samaca Multicolor takskiffer

Projektlänkar

Kontakta oss idag för mer information!