Fasadskiffer skuren

Produkter / Skiffer på fasad / Fasadskiffer skuren

Naturstensfasad med skuren fasadskiffer

Skuren sten är stenplattor i lite tjockare modell, ofta 30 – 50 mm. Kanterna är rakt avsågade, till skillnad från takskiffer som är “knäckta” med naturligt ruffa kanter. Maximal bredd och höjd på skurna skifferplattor för fasader avgörs dels av vilket storlek som går att få fram i skifferbrotten men även montagesättet som kan medföra vissa rekommenderade mått.

Alla våra skiffersorter finns med i Husproduktportalen (förteckningen över godkända material för Svanenmärkta byggnader), rekommenderas av Byggvarubedömningen samt har betyget A i Sunda Hus.

Materialet rekommenderas av Byggvarubedömningen
En detaljbild på ett fasadsystem med Welsh State Heather skuren skiffer. Nordskiffer
Bild på skuren fasadskiffer Welsh slate Dark Blue Grey, monterad med back fixing på Villa W, Nordskiffer

Montage av naturstensfasad

Ett vanligt sätt att montera natursten på stenfasad är med så kallad skuren sten på ventilerat fasadsystem. Det är vanligt att använda back fixing eller klammer för montaget. För stenfasader finns det även andra montagealternativ, exempelvis montage med lim. När fasadsten limmas finns det restriktioner gällande format och höjd, vilket är bra att ha i åtanke redan i planeringsstadiet. Läs mer om olika sätt att montera på sidorna om olika fasadsystem:

NordClad Clips för skuren skiffer
Backfixing för skurna skifferplattor
Montage av skifferplattor med fästmassa/lim

Ytan – naturlig eller bearbetad?

Ytan på skuren fasadsten kan bearbetas på olika sätt och därigenom förändras hur naturliga färgskiftningar framhävs, hur ljuset reflekteras, hur strukturen ser ut osv. Ytan på skuren fasadsten kallas i obearbetad form naturyta eller klovyta. En slipad yta är den slätaste ytan. Mellan klov/natur och slipad finns en mängd bearbetningar som ger olika uttryck. På översiktssidan över skuren skiffer får du en uppfattning om ytornas utseende.

Skötselråd

Natursten ger en hållbar fasad och behovet av underhåll är minimalt. Vanligt vatten under högtryck tar bort ev påväxt på skuggiga norrsidor, men kan även räcka när det kommer till klottersanering. Gällande det löpande underhållet är det inte mycket som krävs då sten ger en i princip underhållsfri fasad. Ta hjälp av experter inom Stenindustriförbundet. I publikationen Stenhandboken finns allmänna skötselråd nedskrivna. Ett utdrag ur Stenhandboken finns nedladdningsbara på sidan med kataloger och dokument för nedladdning

Våra produkter för skuren fasadskiffer

Nordskiffer Castillo
Nordskiffer Castillo borstad yta
Nordskiffer Castillo flammad yta
Nordskiffer Castillo slipad yta
Nordskiffer Castillo Tumlad yta
Offerdal
Offerdalsskiffer naturyta
Offerdalsskiffer slipad yta
Oppdal
Oppdal antikborstad yta
Oppdal naturyta
Oppdal silkesborstad yta
Otta borstad yta
Otta naturyta
Otta Rost
Otta slipad yta
Welsh Slate Dark Blue Grey
Welsh Slate Dark Blue Grey klovyta
Welsh Slate Dark Blue Grey polerad yta
Welsh Slate Heather
Welsh Slate Heather klovyta
Welsh Slate Heather polerad yta

Mer information om hur man monterar skuren skiffer på fasad

Få mer information om tekniken och montage här..