Fasadsystem skuren sten

Produkter / Skiffer på fasad / Fasadsystem skuren sten

Fasadsystem BWM för skuren skiffer, här Villa W med Nordskiffer Welsh Slate Dark Blue Grey

Welsh Slate Dark Blue Gray (DBG) i Klovyta på sidorna och Polerad på gavlarna.
Foto: Kungälv Natursten.

Fasadsystem för skuren sten

Skuren sten går att montera med krok och ett överlapp precis som med takskiffer. En skuren sten har raka kanter och ska den monteras med krok är plattan oftast 10 mm tjock. Om du inte önskar ett överlapp utan vill ha en slät fasadyta finns ett gäng olika sätt att montera skuren sten på.

Fasadsystemet NordClad går att använda för att få en slät fasad. Istället för krok så använder du clips som håller skifferplattorna i ovan- och underkant. Fasadsystemet kallas för NordClad Clips.

Ett system med back fixing består av ett skensystem som monteras på fasaden. Skifferplattorna hängs upp på skenorna med hjälp av infästningar som är monterade på plattornas baksidor.

Att limma sten är också vanligt. Baksidan på plattan måste då vara kalibrerad så att du har en jämn yta att limma mot det bakomliggande underlaget.

Det finns även andra montagesätt för skuren sten där kramling eller dubb är några. Läs mer om detta på Stenindustriförbundets hemsida där Stenhandboken finns publicerad.

Fasadsystemet NordClad Clips

Om du inte vill ha överlapp på plattorna utan ett slätt utseende så är NordClad Clips ett bra alternativ. En av fördelarna är att du får en viktmässigt relativt lätt fasad, från 28 kg/m2 eftersom plattorna är 10 mm i tjocklek. Montaget är enkelt och kräver inte specialistkompetens. Clipsen monteras i NVFL plåtläkt och stenen hålls fast med clipsen i ovan- och underkant. Detta fasadsystem ger en så gott som underhållsfri, ventilerad naturstensfasad med lång livslängd.

Komponenter i NordClad Clips

  • NVFL Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt är en plåtläkt som är egenutvecklad och ger en ventilerad fasad.
  • Clipsen som håller skifferplattorna skruvas enkelt in i plåtläkten NVFL.

Ikon information Bra att veta om NordClad Clips

  • Att montera skiffer i NordClad kräver ingen expertkunskap
  • NordClad säljs inte separat utan endast med skiffer från Nordskiffer eftersom clips och läkt är anpassat till våra materials egenskaper och format
  • NordClad fungerar med takskifferplattor med klippta kanter såväl som skuren sten med raka kanter

Fasadsystem för back fixing

Om du vill jobba med mer traditionella metoder dvs lite tjockare paneler på ex 30-50 mm så finns det fasadsystem även för det.  Vid back fixing monterar du ett skensystem mot fasaden och en upphängningsanordning monteras på skifferplattans baksida. Plattorna hängs sedan upp på skenorna. Vikten på fasaden blir från 90kg/m2 med plattor som är 30 mm tjocka.

Montage med fästmassa

För stenfasader finns det även andra montagealternativ, ex med lim. När fasadsten limmas finns det rekommendationer gällande både format på sten och höjd på fasad, vilket är bra att ha i åtanke redan i planeringsstadiet. Vissa skiffersorter är bättre lämpade för limning än andra och det beror på skiffrets egenskaper.

Mer information om NordClad fasadsystem

Få mer information om tekniken och montage här..