Telefon, +46 (0)42 33 13 98

Fasadsystem skuren sten

Du är här: Startsida » Produkter » Skiffer på fasad » Fasadsystem skuren sten
Fasadsystem för skuren skiffer som gör det enkelt och hållbart.

Welsh Slate Dark Blue Gray (DBG) i Klovyta på sidorna och Polerad på gavlarna.
Foto: Kungälv Natursten.

Fasadsystemet för skuren sten

Fasadsystemet NordClad går att använda för montage med överlapp men även för att få en slät fasad. Istället för krok så använder du clips.

Fasadsystemet NordClad håller mycket hög kvalitet, är brandtestat, vindlasttestat och har funnits på marknaden i snart 15 års tid. Fasadsystemet är utvecklat i enlighet med svenska byggnormer (ByggAma) och är framtaget för att göra fasadmontaget enkelt och tidseffektivt.

Fasadsystemet NordClad Clips

Om du inte vill ha överlapp på plattorna utan ett slätt utseende så är NordClad Clips ett bra alternativ. En av fördelarna är att du får en viktmässigt relativt lätt fasad, från 28 kg/m2 eftersom plattorna är 10 mm i tjocklek. Montaget är enkelt och kräver inte specialistkompetens. Clipsen monteras i NVFL plåtläkt och stenen hålls fast med clipsen i ovan- och underkant. Detta fasadsystem ger en ventilerad naturstensfasad med lång livslängd.

Komponenter i NordClad Clips

  • NVFL Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt är en plåtläkt som är egenutvecklad och ger en ventilerad fasad.
  • Clipsen som håller skifferplattorna skruvas enkelt in i plåtläkten NVFL.

Ikon information Bra att veta om Nordclad

  • Delarna i fasadsystemet NordClad är svensktillverkade
  • Att montera skiffer i NordClad kräver ingen expertkunskap
  • NordClad säljs inte separat utan endast med skiffer från Nordskiffer eftersom clips och läkt är anpassat till våra materials egenskaper och format
  • NordClad fungerar med takskifferplattor med klippta kanter såväl som skuren sten med raka kanter

Fasadsystem för back fixing

Om du vill jobba med mer traditionella metoder dvs lite tjockare paneler på ex 30-50 mm så finns det fasadsystem även för det. I vårt sortiment har vi ex det tyska fasadsystemföretaget BWM:s produkter (www.bwm.de). Vid back fixing monterar du ett skensystem mot fasaden och en upphängningsanordning monteras på skifferplattans baksida. Plattorna hängs sedan upp på skenorna. Vikten på fasaden blir från 90kg/m2 med plattor som är 30 mm tjocka.

Montage med fästmassa

För stenfasader finns det även andra montagealternativ, ex med lim. När fasadsten limmas finns det rekommendationer gällande både format på sten och höjd på fasad, vilket är bra att ha i åtanke redan i planeringsstadiet. Vissa skiffersorter är bättre lämpade för limning än andra och det beror på skiffrets egenskaper.

Mer information om NordClad fasadsystem

Få mer information om tekniken och montage här..