Fasadsystem takskiffer

Produkter / Skiffer på fasad / Fasadsystem takskiffer

Nordskiffer Purple fasadskiffer på projekt Gantofta - BoKlok

Hållbar fasad på BoKlok-uppförda bostadshus i Gantofta, takskifferplattor av sorten Nordskiffer Purple i enkeltäckning, monterade i fasadsystemet NordClad.

Fasadsystemet NordClad – det kompletta systemet

NordClad är ett fasadsystem som är framtaget för montage av takskifferplattor. NordClad håller mycket hög kvalitet, är brandtestat med SPFire105, vindlasttestat och har funnits på marknaden i över 15 års tid. Båda testen är genomförda hos Rise.
Fasadsystemet är utvecklat i enlighet med svenska byggnormer (ByggAma) och är framtaget för att göra fasadmontaget enkelt och tidseffektivt.
För montage av takskiffer i fasadsystemet NordClad behövs ingen expertkompetens.

NordClad består av ett par komponenter:

  • NVFL Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt är en egenutvecklad produkt för montage i ett ventilerat fasadsystem. Det är en plåtläkt med en färdig hålbild anpassad för montage med ex stormkrok.
  • Stormkroken till NVFL är framtagen för ett enkelt och hållbart montage. Stormkroken är mönsterskyddad och tillverkas av ett företag i Småland.
  • Plåttätningsremsa för enkeltäckning på fasad, framtagen för att ge täta skarvar.

Bra att veta

  • Delarna i fasadsystemet NordClad är svensktillverkade
  • Att montera takskiffer i NordClad kräver ingen expertkunskap, systemet är enkelt
  • NordClad säljs inte separat utan endast med skiffer från Nordskiffer eftersom krok och läkt är anpassat till våra materials egenskaper och format
  • NordClad fungerar med takskifferplattor med klippta kanter såväl som skuren sten med raka kanter
Nordclad EPD

EPD Nordclad

Nordskiffers fasadsystem Nordclad miljöcertifierat enligt det internationella EPD®-systemet.

Bildexempel på fastigheter med NordClad fasadsystem

Mer information om NordClad fasadsystem

Få mer information om tekniken och montage här..