Fasadsystem takskiffer

Du är här: Startsida » Produkter » Skiffer på fasad » Fasadsystem takskiffer
Nordskiffer Purple fasadskiffer på projekt Gantofta - BoKlok

Hållbar fasad på BoKlok-uppförda bostadshus i Gantofta, takskifferplattor av sorten Nordskiffer Purple i enkeltäckning, monterade i fasadsystemet NordClad.

Fasadsystemet NordClad – det kompletta systemet

NordClad är ett fasadsystem som är framtaget för montage av takskifferplattor. NordClad håller mycket hög kvalitet, är brandtestat med SPFire105, vindlasttestat och har funnits på marknaden i över 15 års tid. Båda testen är genomförda hos Rise.
Fasadsystemet är utvecklat i enlighet med svenska byggnormer (ByggAma) och är framtaget för att göra fasadmontaget enkelt och tidseffektivt.
För montage av takskiffer i fasadsystemet NordClad behövs ingen expertkompetens.

NordClad består av ett par komponenter:

  • NVFL Nordskiffer Ventilerad Fasadläkt är en egenutvecklad produkt för montage i ett ventilerat fasadsystem. Det är en plåtläkt med en färdig hålbild anpassad för montage med ex stormkrok.
  • Stormkroken till NVFL är framtagen för ett enkelt och hållbart montage. Stormkroken är mönsterskyddad och tillverkas av ett företag i Småland.
  • Plåttätningsremsa för enkeltäckning på fasad, framtagen för att ge täta skarvar.

Bra att veta

  • Delarna i fasadsystemet NordClad är svensktillverkade
  • Att montera takskiffer i NordClad kräver ingen expertkunskap, systemet är enkelt
  • NordClad säljs inte separat utan endast med skiffer från Nordskiffer eftersom krok och läkt är anpassat till våra materials egenskaper och format
  • NordClad fungerar med takskifferplattor med klippta kanter såväl som skuren sten med raka kanter

Bildexempel på fastigheter med NordClad fasadsystem

Mer information om NordClad fasadsystem

Få mer information om tekniken och montage här..