Fasadrenovering – byte till underhållsfria fasader

 

Många fasader har renoveringsbehov och ägare har den delikata uppgiften att välja lämpligt material både med avseende på att det ska se fint ut, att det ska se fint ut länge, att det är underhållsfritt och håller fasaderna friska. Det ska vara ekonomiskt hållbart gärna enkelt att montera. Det ska dessutom vara miljömässiga och socialt hållbara material.

Listan kan göras lång! Om du väljer takskiffer på fasad uppfyller du alla krav med ett extra plus: du får en fasad av naturmaterial.

Att sätta takskiffer på en gammal fasad är ett utmärkt sätt att få en ventilerad och tilläggsisolerad fasad som håller i generationer. Att det är natursten gör att fasaden i princip är helt underhållsfri. Vill du bygga om eller ändra på fasaden i efterhand görs det också enkelt då du enkelt kan lossa plattor och skapa utrymme för exempelvis belysning, fönster eller tillbyggnad.

Exempel på några fasadrenoveringsprojekt med skiffer är Första Långgatan i Göteborg (bild t vä) och ett äldreboende i Svängsta (bild ovan).

NordClad+

– ett komplett fasadsystem för renovering och nybyggnation

NordClad+ är ett system som är lämpligt både vid renovering av fasader såväl som vid nybyggnation.

Systemet är en produkt av ett samarbete mellan Nordskiffer, ISOVER och Lindab. Grunden i fasadsystemet är NordClad. Plustecknet betyder att NordClad är kompletterat med isolering. Fasadsystemet NordClad är konstruerad i enlighet med ByggAMAs specifikationer och har funnits på marknaden ett antal år.

Nyheten NordClad+ innefattar 3 komponenter:

  1. ISOVER glasullsisolering
  2. Metalltillbehör från Lindab
  3. Skiffer från Nordskiffer

NordClad+ är framtaget för att ge dig ett enkelt montage med väl beprövade produkter där ytskiktet är ett rent naturmaterial med högt estetiskt värde.

Komponenterna i NordClad+ finns med i Byggvarubedömningen och är material som är godkända för Svanenmärkt byggande.

Samaca 55

Samaca classic

Samaca 49

Nordskiffer castillo

Samaca multicolor

Lugano klovyta

Nordskiffer röd

Nordskiffer grå

Nordskiffer grön

Nordskiffer 200, utgår och ersätts av Nordskiffer Galcar under år 2019

Welsh slate penrhyn heather

Welsh slate dark blue grey

Offerdalsskiffer

www.nordskiffer.com | Nordskiffer AB | Verkstadsgatan 2 | 263 39 Höganäs, Sverige | Telefon: 0046 42 33 13 98