Oppdal Silkeborstad yta fasadskiffer

Strukturen anas och ytan skimrar

Skiffersorten Oppdal blir i silkesborstningen fräst och sedan borstad med högt tryck. Fräsningen tar bort den grövsta strukturen och tillsammans med borstningen blir ytan slät och glänsande. Efter bearbetningen går det att känna stenens porer och och den naturliga strukturen kan anas i ytan. Oppdal är en ljus skiffer med variationer i olika gråa nyans. Ytan är naturligt skimrande.

Frostsäker. A1 kvalitet. Natursten är klassat som ej brännbart.

Oppdal är godkänt material för Svanenmärkta byggnader, finns med i Sunda Hus och är utvärderat av Byggvarubedömningen.

Storlek standardmått:

Efter kundens önskemål.

Produktdatablad:

– Produktblad Oppdal

Produktinformation

Oppdalsskiffer är den ljusaste kvalitetsskiffer som finns. Silkesborstningen gör ytan slätare än vid antikborstning men inte lika slät som om den vore slipad.

Vill du ha mer information