Otta Rost fasadskiffer

Varma toner med glimrande yta

Otta är en fyllitskiffer med ett unika glimmer och färgspel. Denna rostfärgade Otta-skiffer har varma, rostorangea toner som ger en tredimensionell yta.

Frostsäker. Klassad A1. Skiffer är natursten och klassat som ett ej brännbart material.

Otta är godkänt material för Svanenmärkta byggnader, finns med i Sunda Hus och är utvärderat av Byggvarubedömningen.

Storlek standardmått:

Efter kundens önskemål.

Produktdatablad:

– Produktblad Otta.

Fasadskiffer

Otta rost på fasad.

Produktinformation

Denna Norska skiffern är den enda kvalitets skiffer som har dessa fina rost och färginslag.

Vill du ha mer information