Montage av skiffer på fasad

Det finns olika sätt att montera skiffer på när det gäller fasad, här är de vanligaste:

  • som takskiffer i överlapp monterad med stormkrok på plåtläkt (eller trä), med fasadsystemet NordClad ex.
  • “skuren sten” d.v.s i tjockare stenplattor om exempelvis 30 mm som monteras med backfixing på ventilerat fasadsystem. 
  • med fästmassa, dvs skurna plattor som sätts i fix. Vanligt på socklar.

Vi levererar sten till samtliga metoder men vår specialitet är takskiffer på fasad.

1. Fasadsystem NordClad – takskiffer på fasad

NordClad är ett fasadsystem för montage av takskiffer på fasad. Ett system vi är mycket stolta över. Systemet håller hög kvalitet och klarar de påfrestningar som vårt nordiska klimat utsätter fasader för. NordClad är brandtestat och vi har utvecklat det i enlighet med rådande byggnormer (ByggAma).

I NordClad ingår hattprofilen NVFL, Nordskiffer ventilerad fasadläkt, med speciellt framtagen hålbild för de mönsterskyddade stormkrokar du använder för att montera takskiffer. Krokarna i sin tur är anpassade till skifferplatornas respektive storlek och tjocklek. Hattprofilen tillverkas åt oss av Lindab. Stormkroken är också svensktillverkad.

Fasadsystemet NordClad med skifferplattor som är monterade i enkeltäckning.

Fasadsystemet NordClad med skifferplattor som är monterade i dubbeltäckning.

2. Takskiffer på fasad monterat på träläkt

Om du föredrar träläkt använder du exempelvis en spikkrok. Innan du sätter igång bör du överväga om du ska använda brandimpregnerad träläkt.

3. Skuren sten – montage med clips

Att montera skuren sten med clips är ett bra alternativ om du vill ha en ytan utan överlapp. Montaget är enkelt och du kan använda hattprofilen NVFL som ingår i fasadsystemet NordClad. Clipsen skruvas in i hattprofilen NVFL och håller skifferplattorna i ovan och underkant. Skifferplattorna kan vara så tunna som 10 mm, vilket ger en vikt om ca 28 kg/m2.

4. Skuren sten – back fixing

Om du vill jobba med mer traditionella metoder med sk. skuren sten dvs lite tjockare paneler på ex 30-50 mm så finns det system även för det. I vårt sortiment har vi ex det tyska fasadsystemföretaget BWM:s produkter (www.bwm.de). Vid back fixing monterar du ett skensystem mot fasaden och en upphängningsanordning monteras på skifferplattans baksida. Plattorna hängs sedan upp på skenorna. Med 30 mm tjocka plattor får du en fasadvikt på ca 90 kg/m2.