Mark och utemiljö

Produkter / Mark och utemiljö

Skiffer för mark och utemiljö

Naturmaterial i trädgården och i andra utemiljöer gör det enkelt för dig att lyckas. Oregelbundna skifferplattor, skurna plattor i fasta mått eller med fallande längder, mursten till skorstensmurar eller tomtavgränsare – det finns oändliga möjligheter med naturmaterialet skiffer!