Mursten av skiffer

Produkter / Mark och utemiljö / Mursten av skiffer

Hållbart och genuint med mursten av skiffer

Mursten kan du använda både inomhus och utomhus. Det ger ett genuint uttryck och är hållbart över lång tid. Rama in en odlingsbädd, mura upp en nivåskillnad, klä en fasad eller skorsten. Endast fantasin sätter gränser!

Natursten av hög kvalitet håller i generationer. De vanligaste användningsområdena för mursten är trädgårdsmurar, fasader och inmurning av skorstenar/pipor.

Till skillnad från skifferplattor som monteras med klovytan utåt, exempelvis med lim, dubb eller kramlor, så läggs mursten av skiffer med klovytorna mot varandra när det muras upp. Det som är synligt utåt är skifferstenarnas huggna kant där de naturliga lagren av bergarten är synliga. Hos vissa skiffersorter är lagren mycket tydliga medan andra skiffersorter har en jämnare kant.

Stenmur av skiffersorten Otta, foto Minera
Naturstensmurar i skiffer muras upp ungefär som tegelsten

Levande och naturligt uttryck

Naturstensmurar i skiffer muras upp ungefär som tegelsten. Mursten i skiffer kommer i olika format och det finns flera olika sorter att välja mellan. Om du väljer olika längd och höjd på murstenarna får du ett levande och naturligt uttryck. Om du önskar ett ännu mer varierande uttryck kan du blanda murstenar av skiffersorter med olika färgnyanser. Ett annat vanligt sätt att skapa en mur av natursten på är att använda skiffersten i samma tjocklek och bredd och mura upp med förskjutna fogar.

Fördelar med mursten

Källa: Minera

Mursten ger ett stilrent och tilltalande intryck och kan användas både inne och ute.

Kallmur, bruksmur, beklädnadsmur?

Traditionen att använda stenar och skapa murar sträcker sig långt tillbaka i tiden. När folkgrupper började bosätta sig på fasta platser fyllde stenmurarna viktiga funktioner: tydliggöra gränser mellan ägor, bli av med stenar från åkrar, hålla boskap inhägnad eller skydda bostäder.

Det finns många olika typer av mursten men även många varianter av stenmurar. Vi lånar en text från Sveriges Stenindustriförbund för att reda ut begreppen:

Murar kan utföras på samma sätt som man gjort historiskt, med staplade stenar, så kallade kallmurar. De kan också vara murade med bruk – bruksmurar – eller vara en beklädnad på en bärande stomme, oftast betong, så kallade beklädnadsmurar.

Till enklare murar används ibland fältstenar som hämtas direkt i naturen, de är relativt vanliga runt våra kyrkogårdar. Stenarna kan vara rundade, kantiga eller bestå av plana skivor, beroende på berggrunden. Stentyperna är vanligtvis granit, kalksten eller skiffer som bearbetats för ändamålet.

Mursten har olika form naturligt men anpassas oftast till den typ av mur som ska göras, en fristående mur eller någon annan variant. Förr var murstenen ofta i sin naturliga form eller råkilad. Dagens sågmetoder möjliggör produktion av tunnare plattor och andra produkter med slätare ytor. Murstenarnas bearbetning påverkar det visuella uttrycket och det kan utnyttjas för att skapa olika effekter. Störst variation kan ofta uppnås med mörka och kraftigt färgade stensorter.

Skiffer kontra fibercement

Det finns en stor fördel med att använda sig av natursten när du vill ha en mur som avgränsar, nämligen hållbarheten över tid!

På bilden syns ett exempel på en fristående mur som är beklädd med fibercementplattor. Den sattes upp för att avskilja bostäderna Skifferhusen (ritade av arkitekt Gerth Wingårdh) i området Maria Park, Helsingborg. Plattorna skulle ge ett stenmursutseende och smälta in med omgivande bebyggelse.

Skifferhusen är beklädda med äkta natursten av hög kvalitet, dvs takskifferplattor, som är ett miljövänligt och underhållsfritt fasadmaterial. Det dröjde inte länge förrän skillnaderna mellan naturstenen på skifferfasaderna och fibercementplattorna på ”stenmuren” blev tydliga. Fibercementplattorna fick sprickor, bitar lossnade och  färgen bleknade. En stenmur av hög kvalitet med äkta mursten hade varit beständig över tid på ett helt annat sätt.

Mursten av rätt kvalitet påverkas minimalt, oftast inte alls, av väder och omgivande förhållanden. Mursten av skiffer är dessutom naturligt smutsavvisande och därför i princip underhållsfri. Vid klotterangrepp på en stenmur med mursten av skiffer räcker det i regel med högtryckstvätt med vatten.

Hus i skiffer och mur i fibercement där skillnaden visar att skiffer är betydligt mer hållbart och färgbeständigt
Mursten Oppdal på mur samt trappsteg av Oppdalskiffer, foto: Minera

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss om du vill veta med om mursten av skiffer. Vi är kunniga inom stenmurar, och kan med våra samarbetspartners hjälpa dig att finna rätt mursten till just ditt projekt. Vare sig det gäller inomhus eller utomhus, fristående mur, en beklädnadsmur, en kallmur eller något annan variant av skiffermur.

Gör ett avtryck för framtiden – skapa med mursten av hög kvalitet!

Om Sveriges Stenindustriförbund

Sveriges Stenindustriförbund, Sten, är stenindustrins branschorganisation. Medlemmarna är företag i alla led, från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Även konsulter och leverantörer kan vara medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet natursten.

Sten:s medlemmar använder symbolen ”Natursten” som garanterar äkthet och kompetens.
Symbolen har skapats inom den europeiska paraplyorganisationen EUROROC, och finns spridd över hela Europa. Endast medlemmar i branschorganisationen får använda den.

Sveriges Stenindustriförbund bildades år 1938 och är en sammanslutning av företag inom naturstensbranschen. Förbundet bedriver bland annat forskning och information om lämplig användning av natursten. Syftet är…

  1. att främja en rationell utveckling av svensk stenindustri.
  2. att verka för yrkets höjande i tekniskt och affärsmässigt avseende.
  3. att motverka osund konkurrens.
  4. att verka för att god affärsetik som upprätthålls av medlemmarna.

Medlemmarna representerar hela kedjan, från brytning via förädling till montering. Här ingår också importörer av sten och leverantörer av utrustning till branschen.

Bland produkterna kan nämnas byggnadssten för användning inomhus till trappor, golv, inredningar, etc eller för användning utomhus till exempelvis fasadbeklädnader. Andra produkter är sten till utemiljö för markbeläggningar, rappor, murar etc. Natursten till gravvårdar och skulpturer är ytterligare produktområden inom branschen.

En viktig del i Sveriges Stenindustriförbunds verksamhet är information om natursten och dess ändamålsenliga användning. Kanaler för sådan information är bland annat hemsidan, tidningen STEN och Stenhandboken.

Vill du veta mer om stenmurar och andra applikationer av natursten i utemiljöer? Här kan du ladda ner Stenhandboken – Utemiljö med information om mursten av ex skiffer.

Ett urval av våra murstenar i skiffer

Offerdal råkopp mursten
Oppdal Rå mursten
Oppdal Råkopp mursten
Oppdal Rustik mursten
Otta Rost mursten
Welsh Slate Dark Blue Grey
Welsh Slate Heather

Mer information om mursten?