Mursten och stenpanel av skiffer

Stenpanel

Stenpanel är mursten som är ingjuten i betong i element med en tjocklek på ca 40- 45 mm. Stenpanelselementet har ofta en bredd på 547 mm och en höjd på 220 mm och är en så kallad Z-panel vilket betyder att stenen är lite förskjuten för att göra fogarna mellan elementen osynliga. Samtliga murstensprodukter är lämpliga för både inomhus- och utomhusapplikationer.

Naturstensmurar i skiffer muras upp ungefär som tegelsten. Väljer man olika längd och höjd på stenen blir det ett levande och naturligt uttryck eller blanda olika färger på skiffern. Ett annat alternativ är att man använder skiffersten i samma tjocklek och bredd som muras upp med förskjutna fogar.

Vi har förnyat vårt sortiment och har ersatt vissa av våra tidigare produkter med andra, bla har Norway Black Slate ersatts med Trysil XL. Välkommen att kontakta oss om du vill ha förslag på ersättningsprodukter eller vill veta mer!

Ett urval av våra murstenar:

  • Welsh Slate Dark Blue Grey
  • Welsh Slate Heather
  • Castillo
  • Offerdal
  • Oppdal

Välkommen att kontakta oss för mer information!