Lugano Grön takskiffer på fasad

Skiffer med livfull känsla

Lugano är en grön/grå skiffer med en jämn struktur. Skiffer är ett naturmaterial som uppfattas olika beroende på ljus och färgsättning i den omgivande naturen och hur himlen skiftar i färg. Lugano kan uppfattas som mer grå i vissa omgivande förhållanden medan andra förhållanden framhäver de gröna tonerna. Det ger en livfull känsla till materialet.

CE-märkt. Frostsäker. Testad med EN 12326 och klassificerad som A1 kvalitet, klassad som icke brännbart material. Kan beställas med eller utan hål.

Lugano grön finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Storlek standardmått:

250  x 400 x 6-8 mm
250 x  500 x 6-8 mm
300 x  600 x 6-8 mm

Produktdatablad:

– Nordskiffer Lugano

Takskiffer på fasad – Riksbyggen Slätpricken Västerås

Lugano, 300 x 500 mm. Dubbeltäckning med särdraget montage. Under uppförande.

Takskiffer på fasad – SAS Stora Frösunda

Lugano, 300 x 600 mm. Enkeltäckning.
Fastigheten har fått en LEED Guld Certifiering, vilket innebär att byggnaden är resurseffektiv och miljömässigt uthållig.

Villa Brottkärr

Lugano, 300 x 600 mm. Enkeltäckning.

Vill du ha mer information