Nordskiffer Castillo takskiffer på fasad

 

Silverglänsande takskiffer

Takskiffern Nordskiffer Castillo har brutits i hundratals år och är en högkvalitativ skiffer som kan användas på tak och fasader. Denna takskiffer uppfattas oftast som en av våra ljusaste skiffersorter eftersom den är silverglänsande i dagsljus. Stenen har relativt jämn struktur.

CE-märkt. Frostsäker. Testad med EN 12326 och klassificerad som icke brännbart material klass A1. 100 års materialgaranti.Kan beställas med eller utan hål. Leveranstid ca 6 veckor.

Castillo finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Storlek standardmått:

400 x 250 x 6-8 mm
500 x 250 x 6-8 mm
500 x 300 x 6-8 mm

Produktdatablad:

– Nordskiffer Castillo

Nordskiffer Castillo

På denna fastighet i Helsingborg har både Nordskiffer Castillo och Samaca 66 använts på fasader och pelare. På pelarna har Castillo använts och när fastigheten är sedd framifrån framträder skillnaden mellan de två skiffersorterna tydligt då respektive sort har fästs på olika pelare från marken hela vägen upp till takfot.

Vill du ha mer information