Offerdal takskiffer på fasad

Svensk kvalitetsskiffer

Offerdalsskiffer är en hård och solid kvartsitskiffer från Jämtland i Sverige. Ytan har lätt vågig struktur och huvudmineralerna är kvarts, fältspat och glimmer vilka gör att den blyertsgrå färgen uppfattats som gnistrande. Sammansättningen ger den god beständighet mot avnötning, frost och kemisk påverkan. Offerdalsskiffer lämpar sig väl för fasader.

Frostsäker. Klassificerad A1. Skiffer är natursten och är klassad som icke brännbart material. Kan beställas med eller utan hål. Leveranstid 2-4 veckor.

Offerdalsskiffer finns med i Husproduktportalen och är ett godkänt material för Svanenmärkta byggnader, har A i Sunda Hus och rekommenderas av Byggvarubedömningen.

Storlek standardmått:

300 x 600 x 10 mm

Produktdatablad:

– Offerdalsskiffer

Produktinformation

Detta är den enda svenska skiffer som tas fram i plattor idag. Det är en silvergrå skiffer med gröna nyanser som glimrar vackert i solens ljus. Färgnyanserna som framträder i naturmaterial som skiffer varierar beroende på hur ljuset faller på materialet och hur himlen skiftar i färg. Att materialet följer naturens förändringar skapar en levande känsla.

Vill du ha mer information