BoKlok – Södra Sandby

Skiffersort/täckning: takskiffer Samaca 49 på fasad, enkeltäckning i fasadsystemet NordClad
Ort: BoKlok, Södra Sandby
Foto: Nordskiffer AB