Hotell Post i Göteborg – Klätt i skiffer

Spännande nu teknik i projekt med Skandinaviska Glassystem på Hotell Post i Göteborg.