Typ av fastighet: kyrka
Skiffersort/täckning: takskiffer Castillo i dubbeltäckning