Karlskrona – BoKlok

Skiffersort/täckning: takskiffer Nordskiffer Samaca 49 på fasad, enkeltäckning
Ort: Karlskrona
Foto: Nordskiffer AB