Kristoffers och Sannas svarta hus

 

Svart puts, svart takskiffer på tak, svart skiffer i klovyta på golv.