Linköping – Castillo sockel

Skiffersort/täckning: skurna skifferplattor av sorten Castillo, montage med fästmassa 
Ort: Linköping
Foto: Nordskiffer AB