Lyckholms Takskiffer på fasad

Lyckholms Samaca multicolor, takskiffer på fasad. Dubbeltäckning.

Efter ett gott samarbete med Peab resulterade i denna vackra fasad.