Norum Kapell

Norums kapell i Stenugnssund fick Byggnadspris 2012. Joaquim Tarrasó SAR/MSA har på ett nydanade sätt använt klassiska kyrkomaterialet takskiffer för både tak och fasad.

www.nordskiffer.com | Nordskiffer AB | Verkstadsgatan 2 | 263 39 Höganäs, Sverige | Telefon: 0046 42 33 13 98