Norum Kapell

Norums kapell i Stenugnssund fick Byggnadspris 2012. Joaquim Tarrasó SAR/MSA har på ett nydanade sätt använt klassiska kyrkomaterialet takskiffer för både tak och fasad.