Bergviken

Typ av fastighet: flervåningshus
Skiffersort/täckning: skuren sten limmad på sockel, Offerdal och Welsh Slate Dark Blue Grey

En mix av två skiffersorter

Genom att blanda 2 olika skiffersorter med skilda strukturer och färger blir sockeln på fastigheten uppseendeväckande och ger karaktär åt byggnaden. Offerdal är en ljusare skiffersort och Welsh Slate Dark Blue Grey går åt det mörkgrå hållet med blåa toner. Offerdal är en svensk kvartsitskiffer och Welsh Slate en lerskiffer med ursprung i Wales. Båda lämpar sig väl att limma på ex hussocklar.