Fyrtornet – Stockholm

Typ av fastighet: 22-våningshus
Skiffersort/täckning: takskiffer Otta Rost på fasad, enkeltäckning
Arkitekt: Wingårdhs

Den norska skiffern Otta Rost ger en livfull och, i färgtonerna, en varm fasad åt Fyrtornet, där det tronar på stranden vid Lidingö. Höghusdelen består av 22 våningar med rundade balkonger och fasaderna på både höghusdelen och låghusdelen kläs med skiffersorten.

Det första storskaliga brandtestet av naturstensfasad

Materialen i fasaden på denna fastighet genomgick en reducerad variant av SPFire105 i februari 2018. Testet genomfördes för att bedöma hur materialen klarade påfrestningen samt bedöma risken för nedfallande föremål och om materialen bidrog till ytterligare brandspridning i fasaden. Temperaturer upp emot 550 grader uppmättes i fasaden. Trots detta klarade materialen testen med väl godkänt resultat. Materialen bidrog inte till ytterligare spridning av branden och inga fasaden var intakt efter att testet genomförts.