Typ av fastighet: 11 våningar högt punkthus med 40 hyreslägenheter
Skiffersort fasad: Nordskiffer Grön