Svalsta skola – Nyköping

Skiffersort/täckning: takskiffer Samaca Classic på fasad, dubbeltäckning i fasadsystemet NordClad. Färgskiftningen med den mörkare nyansen på markplan, kommer av att fasaden på det våningsplanet har blivit behandlad med diffusionsvax för att försvåra för klotter att fastna.
Ort: Svalsta skola, Nyköping
Foto: Nordskiffer AB