Stocksund, Patriam

Typ av fastighet: flervåningshus
Skiffersort/täckning: takskiffer Nordskiffer Grön på fasad, enkeltäckning i fasadsystemet NordClad
Arkitekt: Semrén & Månsson

Bilder av Nordvästantak

Ort: Stocksund, Stockholm